Vakantiedeals.be houdt rekening met uw privacy conform de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v.de verwerking van de persoonsgegevens en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Vakantiedeals.be verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief. Vakantiedeals.be maakt ook gebruik van 'cookies'. 'Cookies' zijn klein informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. We gebruiken oa cookies om te weten hoeveel mensen er naar onze site surfen en hun anoniem gedrag te kunnen analyseren door Google Analytics.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, doch kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden of voor intern gebruik. Iedereen kan inzage krijgen in zijn/haar gegevens en eventueel wijzigingen en schrappen van gegevens aanvragen per post aan Strategon BV, Ninovesteenweg 198 bus 13, 9320 Aalst.

GDPR

Stuur een mail naar info[at]vakantiedeals.be vanuit het e-mail adres dat je gebruikte om de mails te ontvangen om:

  • je gegevens te bekijken of te wijzigen
  • je uit te schrijven op onze nieuwsbrief
  • om "vergeten" te worden, maw jouw gegevens permanent te verwijderen
  • verwerking van je persoonsgegevens te beperken
  • je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens
  • je persoonsgegevens over te dragen

Uitschrijven op onze nieuwsbrief kan je steeds doen door op de link "uitschrijven" te klikken die zich in de nieuwsbrief bevindt.

Jouw gegevens zijn van jou

We houden de volgende gegevens bij:

  • naam en voornaam
  • e-mail adres
  • informatie over uw gebruik van onze website, al dan niet anoniem