Vakantiedeals.be houdt rekening met uw privacy conform de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v.de verwerking van de persoonsgegevens. Vakantiedeals.be verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief.. Vakantiedeals.be maakt ook gebruik van 'cookies'. 'Cookies' zijn klein informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. 

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, doch kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden of voor intern gebruik. Iedereen kan inzage krijgen in zijn/haar gegevens en eventueel wijzigingen en schrappen van gegevens aanvragen per post aan Strategon BVBA, Klaverstraat 2, 9470 Denderleeuw